Fullmakt årsmøte

Jeg gir herved følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne på årsmøtet i Horten Næringsforum 2021.

Opplysninger om deg som fullmektig:  

 

Fullmektigens etternavn, fornavn (navnet på den du gir fullmakt til)

 

 

Medlemsbedrift

 

 

 

Opplysninger om deg som gir fullmakten (fullmaktsgiver): 

 

Etternavn, fornavn

 

Medlemsbedrift

 

 

Sted og dato

 

 

Underskrift