Valgkomiteens innstilling 2020

Valgkomiteen har bestått av:

Max Jarle Tangen

Linn Fagerberg    

Thomas Solberg  

Vi har vurdert og snakket med flere kandidater i prosessen. For oss har det vært viktig å finne de rette personene som virkelig ønsker å jobbe for Horten Næringsforum. Vi har også sikret at styret representerer ulike fagområder innenfor Hortens næringsliv.

 

Dagens styre:

 

Rino Jørgensen

Styreleder

På valg, ønsker ikke gjenvalg

Torleiv Sandvik

Styremedlem

På valg, ønsker gjenvalg

Michelle Nævra

Styremedlem

På valg, ønsker gjenvalg

Eirik Wiik

Styremedlem

På valg, ønsker gjenvalg

Roger Dalseg

Styremedlem

Ikke på valg, men må trekke seg grunnet sykdom

Therese M. Gjessvåg

Styremedlem

Ikke på valg

Odd Rune Nærsnes

Styremedlem

Ikke på valg

Thomas Brekke

Styremedlem

Ikke på valg

Cathrine Aashamar Moldskred

Varamedlem

Ikke på valg

Hans-Christian Auensen

Varamedlem

På valg, ønsker gjenvalg

 

Alle styremedlemmer er valgt for 2 år.

 Valgkomiteens forslag:

  • Rino Jørgensen og Roger Dalseg trer ut av styre.
  • Laila Ryvænge innstilles som ny styreleder for 2 år.
  • Peer Firing-Hansen innstilles som nytt styremedlem for 2 år.
  • Torleiv Sandvik overtar plassen til Roger Dalsegg som hadde 1 år igjen.
  • Michelle Nevra tar gjenvalg for 2 nye år.
  • Eirik Wiik tar gjenvalg for 2 nye år.
  • Hans-Christian Auensen tar gjenvalg som varamedlem for 2 nye år.

                                              

Forslag ny valgkomité:

  • Linn Fagerberg (leder) - ikke på valg, 1 år igjen
  • Max Jarle Tangen (neste års leder) - ikke på valg, 2 år igjen.
  • Rino Jørgensen (leder om 2 år) – (ny) velges for 3 år

 

 

Med vennlig hilsen 

Thomas Solberg, på vegne av valgkomiteen