Komprimert budsjett 2020

Fullstendig budsjett gjennomgås på årsmøtet

             
  Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020    
Salgsinntekt 1125857 1137092 1170000 1550000    
Annen driftsinntekt  8154 0 200000      
Sum driftsinntekter 1134011 1137092 1370000 1550000    
             
Lønnskostnad  40985 39935 40000 40000    
Annen driftskostnad 1131774 1446947 1471000 1510000    
Sum driftskostnad 1172759 1486882 1511000 1550000    
             
Driftsresultat -38748 -349790 -141000 0    
             
Finansinntekter og finanskostnader            
Annen renteinntekt  9752 21031 18000 18000    
annen finanskostnad 1676 54 2000 2000    
Res. Av finansposter  8076 20977 16000 16000    
             
ordinært resultat før skattekostnad -30672 -328813 -125000 16000